خانه / بایگانی برچسب: بهترین معماهای ریاضی

بایگانی برچسب: بهترین معماهای ریاضی

معمای ریاضی شکارچی

دو شکارچی به هم رسیدند. یکی از دیگری پرسید: تو امروز چند فشنگ به همراه داشتی؟ دیگری پاسخ داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها نشانه رفتم. چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها شلیک کردم. با ۶ تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم و …

ادامه نوشته »