مرکز تخصصی ریاضیات ویژن : آموزش ریاضی در مقاطع ابتدائی ، متوسطه اول و متوسطه دوم 👈 به ریاضی عمیق تر نگاه کن 👉
آموزش مفهومی ریاضی

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۲۰

۱٫ همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.
۲٫ عددی بر ۲ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۲ بخش پذير باشد.
۳٫ عددی بر ۳ بخش پذير است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذير باشد.
۴٫ عددی بر ۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۴ بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر ۴ بخش پذیر باشد .)
۵٫ عددی بر ۵ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۵ بخش پذير باشد.
۶٫ عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و ۳ بخش پذیر باشد.
۷٫ عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.
۸٫ عددی بر ۸ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ بخش پذیر باشد.)
۹٫ عددی بر ۹ بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر ۹ بخش پذير باشد.
۱۰٫ عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
۱۱٫ عددی بر ۱۱ بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر ۱۱ بخش پذیر باشد.
۱۲٫ عددی بر ۱۲ بخش پذیر است که بر ۳ و ۴ بخش پذیر باشد.
۱۳٫ عددی بر ۱۳ بخش پذیر است که اگر ۴ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۳ بخش پذیرباشد.
۱۴٫ عددی بر ۱۴ بخش پذیر است که بر ۲ و ۷ بخش پذیر باشد.
۱۵٫ عددی بر ۱۵ بخش پذیر است که بر ۳ و ۵ بخش پذیر باشد.
۱۶٫ عددی بر ۱۶ بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر ۱۶ بخش پذیر باشد .
۱۷٫ عددی بر ۱۷ بخش پذیر است که اگر ۵ برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر ۱۷ بخش پذیر باشد.
مثال: عدد ۲۲۱ بر ۱۷ بخش پذیر است زیرا:
۲۲-(۵×۱)=۱۷
۱۸٫ عددی بر ۱۸ بخش پذیر است که بر ۲ و ۹ بخش پذیر باشد.
۱۹٫ عددی بر ۱۹ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۹ بخش پذیرباشد.
مثال: عدد ۴۳۷ بر ۱۹ بخش پذیر است زیرا ۵۷ بر ۱۹ بخش پذیر است:
۴۳+(۲×۷)=۵۷

۲۰٫ عددی بر ۲۰ بخش پذیر است که دو رقم آخر بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر ۲۰ بخشپذیر باشد.)

برچسب ها
نمایش بیشتر

مرکز تخصصی ریاضیات ویژن

مرکز تخصصی ریاضیات ویژن دو کار مهم انجام می دهد 1_ باعث علاقه مندی دانش آموزان به ریاضی می شود 2_ دغدغه ریاضی را برای همیشه از اولیاء می گیرد

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرکز تخصصی ریاضیات ویژن : آموزش ریاضی در مقاطع ابتدائی ، متوسطه اول و متوسطه دوم