خانه / تماس با ما

تماس با ما

مراکز هماهنگ با مرکز ریاضیات ویژن

 

ویژن یک : ۸۸۹۰۶۹۰۹ – ۸۸۹۰۴۰۰۲ بین چهار راه ولی عصر چهار راه کالج

 

ویژن دو :   ۶۶۱۹۸۲۱۵  – ۶۶۵۷۵۹۵۱ میدان توحید ابتدای ستارخان

 

ویژن سه : ۷۷۱۸۱۳۳۶ – ۷۷۱۸۱۳۹۹ میدان رسالت خیابان فرجام

 

توجه :

موسساتی که شماره تماس آنها در این قسمت نمیباشد مورد تایید مرکز تخصصی ریاضیات ویژن نمی باشند